Kritika webu

← Spusťte test znovu
henryklahola.nazory.cz

Výsledek testu henryklahola.nazory.cz

 Datum testu: 15 květen 2015 v 20:16

Stará statistika? ↑ zadat nové testování


Dosažené skóre 34/100

stáhnout PDF
Kritika webu

SEO obsah

Title
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - Karlovu Univerzitu vystudoval v Praze.
Délka : 76

Délka Title by měla být mezi 30 a 65 znaky (včetně mezer).

Blog Síla SEO Jak napsat ideální Title tag
Description
Pokoj, dobro a láska! Tento náboženský web o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz vznikl z lásky k Pánu Bohu i z lásky k lidem. Jeho hlavním smyslem, cílem i obsahem je propagace Krista Boha Spasitele a Vykupitele.
Délka : 216

Délka Meta Description by měla být mezi 70 a 160 znaky (včetně mezer). U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu.

Matt Cutts o Meta Description
Klíčová slova
revoluce; revolúcia; feminismus; feminizmus; kritika feminismu; kritika feminizmu; genderová ideologie; homofašismus; homofašizmus;ekonomické teorie; ekonomické teórie; fenomen komunismu; fenomém komu
Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova, můžete tím jen radit své konkurenci.

Matt Cutts o Meta Keywords
Robots.txt Soubor robots.txt buď neexistuje, obsahuje chybný název, nebo je uložen mimo výchozí (root) adresář.

Kontrola umístění: http://henryklahola.nazory.cz/robots.txt

Nástroj pro detailnější validaci robots.txt
Og Meta vlastnosti Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu neovlivníte, jak Vás Facebook vidí.

Blog Síla SEO Jak nastavit OG protokol pro Facebook

Hlavní nadpisy
H1 H2 H3 H4 H5 H6
11 42 2 4 1 0
Starý test. Spusťte znovu testování, nadpisy už umíme otestovat lépe.

 • [H1] Občané! Jesliže je takovéto zacházení s opicí nelidský čin, jak může být pak takovéto zacházení s nenarozeným dítětem "lidským právem" ???
 • [H1] Občania! Ak je takéto zaobchádzanie s opicou neľudské, ako môže byť potom takéto zaobchádzanie s nenarodeným dieťaťom “ľudským právom” ???
 • [H1] "Každý má právo na život. Lidský život je hodný ochrany již před narozením" - článek č. 6 odstavec 1 ústavního zákona č.2/1993 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, která je integrální součástí ústavního zákonodárství České republiky !!!
 • [H1] Upozornění!!
 • [H1] Nebojte se, otevřete Kristovi svá srdce dokořán!
 • [H1] Nechápete? Řeknu Vám to tedy po lopatě:
 • [H1] Vítejte! Vítejte na nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz Vy jste tady poprvé? - Pak tedy tato úvodní informace je zde zejména pro Vás: Hlavním smyslem, cílem a obsahem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz je pouze propagace víry v Krista – Boha Spasitele a Vykupitele! Cílem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz není neplodná diskuse, ale praktická podpora a pomoc lidem, co hledají víru v Krista Boha Spasitele a Vykupitele, anebo je tyto otázky víry v Boha zajímají. Skrze tyto nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky www.henryklahola.nazory.cz chci informovat lidi o otázkách aspektech víry v Boha, které jsou ateistickými médii novopohanského státu z ideologických pohnutek zatajovány! Nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky www.henryklahola.nazory.cz - navzdory mému úsilí psát pravdu - si neuzurpují nijaké nároky na "neomylnost" nebo "neomylnou pravdu". Navíc ani nechci nikomu nijak vnucovat moje názory a ani s nikým nijak polemizovat, zejména pak ne s lidmi, co sami nijaký vlastní názor ani nemají, a jejich "názory" jsou pouze pasivním opakováním názoru, kterým nás jako svou "neomylnou pravdou" krmí oficiální názorotvorná masmédia novopohanského ateistického státu. Moje aktivita je zde cílena pouze jen pro ty lidi, co se z celého svého srdce zajímají o víru v Boha, a o otázky, které jsou s vírou v Boha spojeny. Tu i tam jsem psal ale i na jiná témata. A zde nepopírám úmyslnou volbu tabuizovaných témat, jako i volbu ostatních takových témat, kde dominantní názorotvorná masmédia obraz objektivní pravdy nejvíce deformují a s "pravdou" tak pokrytecky manipulují. Proto mnou zde nastavené objektivní zrcadlo, respektive moje rozhodnutí psát na nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz objektivní pravdu, snaha psát zde ve jménu seriozního, pravdivého, objektivního informování lidí o tématech tabuizovaných, zastíraných, deformovaných nebo jinak manipulovaných ze strany dominantních názorotvorných masmédií je zde mým hlavním, a fakticky také i jediným cílem. A nakonec nebylo by rozumné nechávat "ledem" vyhrazený webový prostor a proto jsem i tento zbytkový prostor obsadil a tak - s ohledem i na uspokojení zvídavých proseb lidí - poskytl jsem lidem nakonec k prohlídce i trochu osobních fotografií a textových informací i o minulých a soudobých aktivitách nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který jako profesionální právník, filozof i filolog, ale i jako amatérský webový laik a samouk je jediným autorem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz
 • [H1] Gaudeamus igitur, iuvenes dum summus: post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit hummus. Vita nostra brevis est, brevi finietur; venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur. Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? Vadite ad superos, transite ad inferos, ubi iam fuere. Vivat academia,vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper sint in flore!
 • [H1] KLIKNUTÍM NA LIBOVOLNÝ OBRÁZEK SE TENTO OBRÁZEK OTEVŘE!
 • [H1] Vzájemná komunikace - Základní informace čtenářům:
 • [H1] Varování:
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Bilboardy výstavy
 • [H2] Etická deklarace nábozenských webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz
 • [H2] Dodatek č.1:
 • [H2] Dodatek č.2:
 • [H2] Dodatek č.3:
 • [H2] Pokoj, dobro a láska!Tento web vznikl z lásky k Pánu Bohu i z lásky k lidem.
 • [H2] Pokud je to na Vás mnoho a proto tyto ideály svatosti panictví či panenství nepřijmete, tak bratři a sestry uzavřete řádný církevní sňatek, zploďte v něm mnoho dětí a vychovejte je ve víře!
 • [H2] Kdo je smilník, půjde do pekla! Kdo je modlář, půjde do pekla! Kdo je cizoložník, půjde do pekla! Kdo je homosexuál, půjde do pekla!!! atd.
 • [H2] Seznam podobných webových stránek jako jsou nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz (po česky)
 • [H2] Přeji si a prosím, aby v případě velikého zranění nebo nemoci, jako i v případě jiného nebezpečí smrti byl ke mně zavolán římskokatolický kněz. Děkuji!
 • [H2] Prajem si a prosím, aby v prípade veľkého zranenia alebo choroby, ako aj v prípade iného nebezpečia smrti bol ku mne zavolaný rímsko-katolícky kňaz. Ďakujem!
 • [H2] Meine bitte: Ich wünsche, daβ im Fall einer schweren Krankheit und in Todesgefahr ein römisch-katholischer Priester zu mir gerufen wird. Vielen Dank!
 • [H2] Note: In case of serious injury, sickness or near death, call a Roman Catholic priest. Thank you!
 • [H3] § 1: JUDr.PhDr.Mgr et Mgr.Henryk Lahola má pouze jen tyto jedny jediné webové stránky www.henryklahola.nazory.cz! A pouze webové stránky na této webové adrese www.henryklahola.nazory.cz jsou tyto jediné webové stránky JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!! § 2: Pouze jen webové stránky na této webové adrese www.henryklahola.nazory.cz vyjadřují názory a stanoviska JUDr.PhDr. Mgr. et Mgr.Henryka Laholy! A nikde jinde na celém Internetu mimo webu www.henryklahola.nazory.cz se ze skutečně pravým JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou a jeho skutečnými názory ani nikdy nesetkáte!! Všichni ti, co kdekoliv jinde mimo webu www.henryklahola.nazory.cz se vydávají za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jsou obyčejní podvodníci, s nimiž nemám absolutně nic společného. § 3: Skutečně pravý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola žádný tzv. "profil" na Facebooku nemá, nijaké takzvané "kluby" či jiné takzvané diskusní fóra, potažmo jiné webové stránky rovněž nemá, nikdy neměl a ani do budoucna nehodlá mít, a s osobami které tam kdekoliv ať již na Facebooku nebo různých diskusních fórech, tzv. "klubech" atd. neoprávněně a lživě vystupují pod identitou JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, nemám já jako skutečně pravý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola absolutně nic společného. § 4: Od tzv. Facebooku", jakož i od jakýchkoliv jiných webových stránek a takzvaných diskusních fór včetně i takzvaných "klubů", jako i jejich obsahu a hlásaných názorů se JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola co nejrozhodněji distancuje! § 5: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nijako nespolupracuje ani s protagonisty Facebooku, ani s protagonisty takzvaných "klubů" či jiných diskusních fór a ani s protagonisty jiných webových stránek; a s takzvaným Facebookem, s takzvanými "kluby", s takzvanými diskusními fóry či jinými webovými stránkami včetně názorů či stanovisek které tyto "kluby" či takzvaná diskusní fóra, tzv. "Facebook" anebo jiné webové stránky obsahují či hlásají JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nemá a ani nechce mít absolutně nic společného! § 6: Pokud se tedy na Facebooku či jiné tzv. "sociální síti", nebo na nějakém takzvaném "klubu", diskusním fóru či jiných webových stránkách objeví nějaký údajný "názor" či "stanovisko" podsouváno anebo dokonce i podepsáno údajně JUDr.PhDr. Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou, jedná se v těchto případech zcela automaticky o úmyslný a zlomyslný cizí podvrh a podvod s úmyslem uvést jiného v omyl o skutečných názorech a stanoviscích JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!!
 • [H3] Moje maličkost, já malý a pokorný sluha Hospodinův, a tvůj spolubratr ve víře v Krista, radím i tobě, jsi-li i ty člověkem upřímné víry:
 • [H4] This page was last modified on 14 May 2015
 • [H4] 1./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu zachovej také i ty navěky celibát a panictví či panenství svého těla pro věčné Kristovo království! 2./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu zachovej také i ty navěky přísnou asketickou chudobu pro věčné Kristovo království! 3./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu nikdy a nikde nehledej ani ty nijaký svůj osobní prospěch, ale pouze prospěch Krista Boha Spasitele a Vykupitele! 4./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu nikdy a nikde nehledej ani ty nijaký svůj osobní zájem, ale pouze zájem Krista Boha Spasitele a Vykupitele! 5./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu nikdy a nikde nehledej ani ty nijakou svoji osobní slávu, ale pouze slávu Krista Boha Spasitele a Vykupitele! 6./ Cokoliv si dosáhl(a), daroval ti Bůh! Oslavuj proto veřejně Boha a Jeho hmotné, nehmotné i čistě duchovní dary, kvality, mohutnosti i síly, kterými tě obdaroval! 7./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu, ale taky i z upřímné altruistické lásky k lidem vykonej také i ty minimálně jeden dobrý skutek denně!
 • [H4] A.) Tajemství víry - Tajomstvo viery (poznámka: psáno česky nebo slovensky).
 • [H4]
 • [H5] B.) Mysterium fidei. Let us proclaim the mystery of faith. Geheimnis des Glaubens. Este es el sacramento de nuestra fe. Mistero della fede.
Obrázky Objevili jsme 261 obrázků na webu.

Není vyplněno 259 alt tagů. Přidejte alt tagy ke všem důležitým obrázkům, aby je mohly vyhledávače zaindexovat.

Blog Síla SEO Jak nastavit alt tag pro obrázek
Poměr Text/HTML Míra : 0%

Poměr textu vůči HTML kódu je pod hodnotou 15%. Přidejte na stránku více textu. Pokud vsázíte hlavní stránkou na grafiku, je to Váš boj, ale pro SEO to výhra nebude.
Flash V pořádku, stránka neobsahuje Flash.
Iframe V pořádku, stránka neobsahuje iFrame.

SEO odkazy

Přepisování URL V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.
Podtržítka v URL V pořádku, URL neobsahuje podtržítka.

Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs
Odkazy ve stránce Nalezli jsem celkem 2 odkazů obsahujících 1 odkazů na soubory.Anchor Typ Povolení k procházení odkazů roboty
- Externí Ano (follow)
- Interní Ano (follow)
Kritika webu

SEO keywords

Hustota klíčových slov
Konzistence klíčových slov
Klíčové slovo Obsah Title Klíčová slova Description Hlavní nadpisy

Nastavení vzhledu

Url Doména: henryklahola.nazory.cz
Délka: 22
Favicon Na stránce chybí favicon.

Kontrola umístění:

Creare o Favicon
Snadný tisk Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk.

Blog Síla SEO Jak optimalizovat web pro tisk

Jazyk Stránka neobsahuje deklaraci jazyka.

Obsah dokumentu

Doctype Chybí doctype
Encoding V pořádku, deklarovaný charset je WINDOWS-1250.
W3C validita HTML (errors - chyby) : 0
HTML (warnings - varování) : 0

Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service
Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service
Email soukromí Email adresy nejsou chráněny proti spam robotům a mohou být obětí SPAM útoků.

Blog Síla SEO Jak ochránit emaily před spamem
Zastaralé HTML
Zastaralé tagy Výskyt
<CENTER> 1061
<font> 158
<Font> 891
<U> 218
<FONT> 670
<center> 3
<Center> 1
Stránka obsahuje zastaralé HTML tagy. Zvažte, zda je možné tyto značky nahradit přes CSS.
Tipy pro zrychlení
Stránka obsahuje nested tabulky.
Stránka obsahuje inline styly.
V pořádku, stránka neobsahuje velké množství CSS stylů.
V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů JavaScript.

Mobilní optimalizace

Mobilní optimalizace
Optimalizace pro retina display
Meta Viewport Tag
Flash obsah.
maskot - Síla SEO
Sdílej tento report s přáteli a získej další rady od nich: